Вакансії

 

 

Мiнiстерство освiти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту”

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантної посади:

 

проректора  з навчально-методичної роботи Університету.

 

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які володіють українською мовою, мають науковий ступінь та вчене звання відповідно до профілю навчального закладу .

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім'я ректора ДВНЗ «Університет банківської справи»;
 • заповнений особовий листок з обліку кадрів;
 • 2 фотокартки розміром 4 см на 6 см;
 • автобіографію;
 • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання, стажування, підвищення кваліфікації;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1465;
 • копію паспорта, засвідчену претендентом;
 • копію трудової книжки, засвідчену в установленому порядку;
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
 • список наукових праць;
  • самоаналіз рівня наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового працівника);   

Заяви претендентів подаються до 29.10.2019 р у відділ кадрів ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Київ, вул. Андріївська 1/1, каб.104, тел. (044) 425-96-12.

 

Мiнiстерство освiти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту”

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників: 

 • старшого викладач кафедри економіки та менеджменту Інституту банківських технологій та бізнесу  (0,5 ставки);
 • завідувача кафедри економіки та менеджменту Інституту банківських технологій та бізнесу;
 • доцента кафедри фінансів, банківської справи та  страхування Інституту банківських технологій та бізнесу.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які володіють українською мовою, мають науковий ступінь та вчене звання відповідно до профілю Університету та відповідної кафедри, стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах: доцент не менше 4 років, завідувач кафедри стаж роботи не менше 4 років, старший викладач не менше 3 років.

 Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім'я ректора ДВНЗ «Університет банківської справи»;
 • заповнений особовий листок з обліку кадрів;
 • 2 фотокартки розміром 4 см на 6 см; 
 • автобіографію;
 • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання, стажування;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1465;
 • копію паспорта, засвідчену претендентом;
 • копію трудової книжки, засвідчену в установленому порядку;
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
 • список наукових праць;
 • самоаналіз рівня наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового працівника);     
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені чинним законодавством України документи).

Заяви претендентів подаються до 16.10.2019 р у відділ кадрів ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Київ, вул. Андріївська 1/1, каб. 104, тел. (044) 425-96-12.

 

Мiнiстерство освiти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту”

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантної посади:

 • Директора Львівського навчально-наукового інституту 

Кандидат на посаду директора навчально-наукового інституту повинен бути громадянином України, вільно володіти державною мовою, мати вчене звання та науковий ступінь  і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як 10 років (стаття 42 ЗУ “Про вищу освіту»).

До участі у конкурсі допускаються особи, які за своїми професійно- кваліфікаційними якостями відповідають вимогам, що висуваються до претендентів Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім'я ректора ДВНЗ «Університет банківської справи»;
 • заповнений особовий листок з обліку кадрів;
 • 2 фотокартки розміром 4 см на 6 см;
 • автобіографію;
 • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання, стажування, підвищення кваліфікації;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1465;
 • копію паспорта, засвідчену претендентом;
 • копію трудової книжки, засвідчену в установленому порядку;
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
 • список наукових праць (винаходів), опублікованих за останні п’ять років.

Заяви претендентів подаються до 15.12.2018 р. у відділ кадрів ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Київ, вул. Андріївська 1/1, каб.104, тел. (044) 425-96-12.

 

Мiнiстерство освiти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту”

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантної посади:

 • старшого викладача кафедри кібербезпеки та соціальних наук (0,25 ставки)

Вимоги: громадянин України, який володіє українською мовою, випускник аспірантури за відповідною галуззю знань/спеціальністю, наявність друкованих навчально-методичних (наукових) праць, стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах або закладах післядипломної освіти не менш трьох років, або стаж роботи за відповідною галуззю знань/спеціальністю не менш десяти років.

 Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім'я ректора ДВНЗ «Університет банківської справи»;
 • заповнений особовий листок з обліку кадрів;
 • 2 фотокартки розміром 4 см на 6 см;
 • автобіографію;
 • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання, стажування;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1465;
 • копію паспорта, засвідчену претендентом;
 • копію трудової книжки, засвідчену в установленому порядку;
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
 • список наукових праць;
  • самоаналіз рівня наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового працівника).

Заяви претендентів подаються до 15.12.2018 р. у відділ кадрів ДВНЗ «Університет банківської справи», м.Київ, вул. Андріївська 1/1, каб.104, тел. (044) 425-96-12.

 

Наявність вакантних посад:

  

Вакансія: Начальник експлуатаційно - технічного відділу

Обов’язки: Організація і виконання заходів з планування господарської діяльності Університету.

Забезпечення господарського обслуговування і належного стану будівель та приміщень Університету згідно з правилами та нормами виробничої санітарії та пожежної безпеки. Забезпечення підрозділів Університету та Інституту господарським інвентарем, товарами, роботами  і послугами.

 

За інформацією звертатись до відділу кадрів за тел.: (044) 425-96-12

Положення про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад НПП ДВНЗ «УБС»