Кафедра економіки та менеджменту

Загальна інформація про кафедру

Кафедра економіки та менеджменту  Інституту банківських технологій та бізнесу  створена 19 січня 2012 року. Кафедра є провідною навчальною структурою з підготовки фахівців для підприємств, установ та організацій різної форми власності.  Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю «Економіка» (спеціалізація «Міжнародна економіка») та магістрів з менеджменту (спеціалізація «Бізнес-адміністрування»).

Науково-педагогічний персонал кафедри економіки та менеджменту представлено в складі 6 д.е.н., 6 к.е.н., 1 к.філол.н.,1 к.пед.н, 1 ст. викл., 1 ассистент.

Місія кафедри економіки та менеджменту полягає в  підготовці висококваліфікованих фахівців та наукових кадрів з врахуванням потреб економіки та  сприянні підвищенню конкурентоспроможності економіки та банківської системи України шляхом активізації інноваційно-інвестиційної складової розвитку, структурних реформ  та розширення «економіки знань», забезпечення динамічного економічного зростання як основи підвищення якості життя населення.

Визначену місію колектив кафедри реалізовує через дослідження, генерування і поширення нових знань у сфері економіки та менеджменту, формування базових  компетенцій та особистісних якостей конкурентоздатних, ерудованих та інноваційних фахівців з менеджменту та економіки, здатних реалізувати свої знання і навички.

Кафедра економіки та менеджменту проводить наукові дослідження в рамках наукових тем:

 1. «Ефективність банківської системи як умова підвищення конкурентоспроможності економіки країни» (номер державної реєстрації 0115U004242).
 2. «Механізми забезпечення ефективності та конкурентоспроможності банківської системи та економіки» (номер державної реєстрації 0117U004242).

Кафедра економіки та менеджменту двічі на рік проводить засідання Дискусійного клуб на актуальні теми. Протягом 2016-2017 н.р. були проведені засідання Дискусійного клубу на такі теми:

 • Використання криптовалют в економічних системах: нові перспективи чи неминучі загрози?
 • Цифрова економіка: перспективи та виклики.

Кафедра економіки та менеджменту є відповідальною за організацію та проведення щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених приуроченної до Дня банківського працівника “Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи та економіки”.

Телефон кафедри: 425-95-67, ауд. 202, 2-й поверх

Адреса: 04070, Україна, м.Київ, вул.Андріївська, 1

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Керівництво кафедри

                                                         Карчева Ганна Тимофіївна

Доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту

Тема докторської дисертації: «Забезпечення ефективного функціонування та розвитку банківської системи України», рік захисту 2014 р.,  рік присудження вченого звання доцента 2012 р.

Дисципліни, які викладає:

 1. “Фінансова аналітика, прогнозування та хеджування ризиків”
 2. “Управління ефективністю діяльності банку”

Cтажування:

 • Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2017 р.
 • Національний банк України за програмою «Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики Національного банку України», 09-10 листопада 2017 р.

Напрями наукових досліджень:

 • Ефективність та конкурентоспроможність економіки та банківської системи України
 • Забезпечення ефективного банківського регулювання та нагляду
 • Синергетична концепція розвитку економічних систем
 • Системи управління ризиками в діяльності банків

Найвагоміші публікації:

 1. Карчева Г.Т. Ефективність функціонування та перспективи розвитку банківської системи України / НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. − − 520 с.
 2. Карчева Г.Т. Ефективність та конкурентоспроможність банківської системи України: монографія д-ра екон. наук / (Г. Т. Карчева, Т. С. Смовженко, В. І. Міщенко та ін.); за заг. ред. д-ра екон. наук Г. Т. Карчевої. – Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2016. – 279 с.
 3. Карчева Г.Т. Перезавантаження банківської системи України в контексті створення стабілізаційних механізмів/ Проблеми і перспективи розвитку фінансової системи України : монографія , Суми.- 2017. – С. 89-105.
 4. Карчева Г.Т. Реформування державного регулювання та нагляду за фінансовими установами / Г.Т. Карчева, С.Г. Хоружий // Журнал "Науковий вісник Полісся". – № 4 (12), частина 2. – 2017.  – С. 217-220.  Web of Science.
 5. Карчева Г.Т. Цифрова економіка та її вплив на розвиток національної та міжнародної економіки / Г.Т. Карчева, Д. Огородня, В. Опенько // Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір». – – № 3. – С. 13 – 23.
 6. Карчева Г.Т. Використання технології блокчейн як фактор підвищення ефективності фінансової сфери / Г.Т. Карчева, Р.Я. Лернатович, В.Я. Кавецький // Банківська справа».- № 2. -  - С. 110-119.
 7. Карчева Г.Т. Проблеми забезпечення фінансової стійкості банківської системи України в умовах макроекономічної нестабільності / Г. Т. Карчева // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2016. – Том 21. – Вип. 4. – С. 57–66.
 8. Карчева Г.Т. Комплексна оцінка конкурентного середовища в банківському секторі України / Г.Т. Карчева // Банківська справа. – 2016.- № 4.- С. 77-90.
 9. Карчева Г. Т. Регулювання діяльності системно-важливих банків / Г.Т. Карчева // Банківська система України: інституційні зміни та інновації : кол. моногр. / за заг. ред. Л. О. Примостки. – К.: КНЕУ, 2015. – С. 297– 309.
 10. Карчева Г.Т. Системний аналіз прибутковості діяльності банків України / Г. Т. Карчева // Бізнес-інформ. – 2015. – № 9. – С. 308–313.
 11. Карчева Г.Т. Системно-синергетичний підхід до розвитку банківських систем в умовах фінансової нестабільності/ Г. Т. Карчева// Проблеми економіки. – 2015. – № 3. – С. 201–208.
 12. Карчева Г.Т. Теоретичні та практичні аспекти управління ризиками електронного банкінгу / Г. Т. Карчева // Науковий вісник Полісся. Чернігів. – 2015. – № 2. – С. 121–126.
 13. Карчева Г. Таргетування інфляції: проблеми та перспективи впровадження в Україні / Г. Карчева, В. Огієнко, С. Кулик, М. Нарижний // Вісник Університету банківської справи. – 2015. – № 2 (33). – С. 8–15.
 14. Карчева Г.Т. Роль міжнародних резервів у забезпеченні фінансової безпеки держави / Г.Т. Карчева, А.В. Сириця // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України». Випуск 2 (112). – – С. 33– 37.
 15. Карчева Г.Т. Віртуальні інноваційні валюти як валюти майбутнього / Г.Т. Карчева, С.М. Нікітчук // Фінансовий простір. – №2 (18). – – С. 23– 29.

Науковий керівник таких науково-дослідних тем:

 1. «Ефективність банківської системи як умова підвищення конкурентоспроможно-сті економіки» (номер державної реєстрації 0115U004242);
 2. «Механізми забезпечення ефективності та конкурентоспроможно-сті банківської системи та економіки» (номер державної реєстрації 0117U006227);

Контактні дані:

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Робочий телефон: (044)-425-95-67

 

Дисципліни бакалаврського рівня

 1. Біржі і біржова діяльність
 2. Дилінгові інформаційні системи
 3. Ділова іноземна мова
 4. Друга іноземна мова
 5. Економетрика
 6. Економіка праці та соціально-трудові відносини І
 7. Європейська інтеграція
 8. Інвестиційна діяльність
 9. Макроекономіка та мікроекономіка
 10. Менеджмент
 11. Митна справа
 12. Міжнародна економіка
 13. Міжнародна економіка І
 14. Міжнародна економіка ІІ
 15. Міжнародна економічна діяльність України
 16. Міжнародний економічний аналіз
 17. Міжнародний маркетинг
 18. Міжнародний менеджмент
 19. Міжнародний ринок праці і зайнятість
 20. Міжнародні відносини та світова політика
 21. Міжнародні економічні відносини
 22. Мікроекономіка
 23. Операційний менеджмент та управління проектами
 24. Оптимізаційні методи і моделі
 25. Професійна іноземна мова
 26. Психологія управління та конфліктологія
 27. Ринок цінних паперів
 28. Статистика
 29. Філософія

Дисципліни магістерського рівня

 1. Глобальна економіка
 2. Корпоративне управління та корпоративне право
 3. Менеджмент організацій та адміністрування
 4. Політика економічного зростання
 5. Професійна іноземна мова та міжнародні бізнес-комунікації
 6. Стратегічний менеджмент
 7. Управління ефективністю діяльності банку
 8. Управління людськими ресурсами

Навчально-методична робота

навчально-методичне забезпечення освітнього процесу

 Кафедра активно впроваджує сучасні навчальні технології та методики в освітній процес. Протягом останніх років системного характеру набуло використання в освітньому процесі таких інноваційних методів, як лекція-презентації, лекція-діалог, лекція-дискусія, кейсові технології навчання. Проведення лекційних занять включає широке використання мультимедійних засобів.  При проведенні практичних занять використовуються такі форми активізації творчої діяльності студентів, як ділові ігри, тренінги, мозкові штурми, та ін.  Усі дисципліни, що викладаються кафедрою, забезпечуються сучасними підручниками, навчальними посібниками, практикумами, а також електронними варіантами лекційних та навчально-методичних матеріалів.  Значна увага в освітньому процесі приділяється формуванню у майбутніх фахівців професійних та загальних компетенцій, результати яких втілюються у підготовці наукових  робіт за найактуальнішими темами, які мають важливе наукове та практичне значення.

Особливостями організації освітнього процесу на кафедрі є глибока фахова підготовка на підґрунті науковості, що базується на:

 • широкому залученні до навчального процесу провідних вітчизняних та зарубіжних науковців та фахівців фінансових і банківських установ, підприємств, міжнародних компаній;
 • вивченні іноземної мови протягом усього періоду навчання, у тому числі професійної та ділової іноземної мови, другої іноземної мови;
 • наскрізній математичній та комп’ютерній підготовці;
 • виконанні курсових та науково-дослідних робіт на підприємствах, в організаціях та банківських установах;
 • виконанні індивідуальної роботи за актуальними темами для сьгодення;
 • викладанні окремих дисциплін іноземною мовою тощо;

Методична робота кафедри економіки та менеджменту спрямована на вдосконалення викладання навчальних дисциплін, оптимізацію освітнього процесу, забезпечення поєднання індивідуальної та самостійної роботи студентів, підвищення педагогічної майстерності і забезпечення дисциплін навчального плану навчально-методичними комплексами.

Значна увага приділяється розширенню та поглибленню роботи з розробки авторських навчальних програм, спецкурсів, підручників, методичних посібників тощо. Науково-методична робота проводиться з урахуванням наявного наукового потенціалу кафедри і здійснюється у напрямі вирішення проблем нового змісту освіти, методики навчання та виховання.

Наукова робота

Науково-дослідна робота на кафедрі економіки та менеджменту організована з врахуванням особливостей та сучасних вимог до підвищення якості підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр».

Проведення наукових досліджень науково-педагогічними працівниками кафедри здійснюється в межах науково-дослідних тем:

 1. «Ефективність банківської системи як умова підвищення конкурентоспроможності економіки» (номер державної реєстрації 0115U004242).
 2. «Механізми забезпечення ефективності та конкурентоспроможності банківської системи та економіки» (номер державної реєстрації 0117U004242).

За результатами виконання наукових тем опублікована  колективна монографія на тему «Ефективність та конкурентспроможність банківської системи України», де досліджено теоретико-методологічні засади ефективності банківської системи в контексті підвищення конкурентспроможності економіки; фактори підвищення ефективності грошово-кредитної політики Національного банку України; напрями підвищення впливу банківської системи на конкурентоспроможність економіки; інноваційний розвиток економіки та банківської системи тощо.

З метою активізації наукової діяльності студентів та підвищення їх професійної підготовки кафедра економіки та менеджменту спільно з кафедрою фінансів, банківської справи та страхування  щорічно проводять, починаючи з 2011 р.,  Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих учених «Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи та економіки».

Мета проведення конференціїобмін результатами наукових досліджень, обговорення актуальних проблем забезпечення ефективності та стабільного розвитку банківської системи та економіки.

На конференції проводиться робота за такими науковими напрямами:

 1. Механізми забезпечення ефективності та конкурентоспроможності банківської системи та економіки.
 2. Цифрова економіка та її вплив на бізнес.
 3. Функціонування та розвиток світової банківської системи та глобальної економіки.
 4. Розвиток ринку фінансових послуг в нових економічних реаліях.
 5. Стан, проблеми та перспективи розвитку банківської системи України в умовах євроінтеграції.
 6. Удосконалення банківського регулювання та нагляду.
 7. Розвиток банківського бізнесу та удосконалення інструментів банківського менеджменту та маркетингу
 8. Інновації як основа конкурентоспроможності та стабільного розвитку банківської системи та економіки.
 9. Використання економіко-математичних методів та ІТ-технологій в діяльності банків.
 10. Підвищення ефективності вищої освіти з врахуванням потреб ринку.

 

Важливим засобом формування професійної культури фахівців нового типу є участь студентів в олімпіадах та конкурсах зі спеціальності, конкурсах наукових робіт, студентських наукових конференціях, грантових програмах, міжнародних форумах, роботі Дискусійного клубу, конкурсі математичних проектів «ECONOMIC MODELING – 2017 CHALLENGE». Студенти беруть участь у виконанні кафедральних наукових робіт.

З 2010 року в Університеті на постійній основі функціонує Дискусійний клуб, на який запрошуються відомі вчені, практики, викладачі, аспіранти, студенти, де обговорюються актуальні питання реформування економіки, фінансової сфери,  впровадження інновацій тощо. У 2015-2017 рр. кафедрою економіки та менеджменту  спільно зі студентами та аспірантами було організовано проведення засідань  Дискусійного клубу з запрошенням провідних науковців, практиків на такі актуальні теми:

«Таргетування інфляції: оптимальний режим монетарної політики України»;

 «Система гарантування вкладів фізичних осіб:  здобутки і виклики сьогодення»;

«Реструктуризація банківської системи України: 20-30-50 банків?;

 «Використання криптовалют в економічних системах: нові перспективи чи неминучі загрози»;

 «Цифрова економіка: перспективи та виклики».

19 грудня 2017 р. відбудеться чергове засідання Дискусійного клубу на тему: «Можливі сценарії розвитку банківської системи України».