Logo ubs ua 5

Докторантура і аспірантура

Створено: П'ятниця, 12 червня 2015, 09:18
Перегляди: 25475

До переліку спеціальностей, з яких здійснюється підготовка в ДВНЗ "Університет банківської справи", відносяться:

 


kuznecova

Гарант освітньо - наукової програми:

Кузнєцова Анжела Ярославівна,

ректор ДВНЗ "Університет банківської справи", доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України

 

 

  

 

Тип диплома та обсяг програми Диплом доктора філософії, 4 академічних роки, 53 кредити ЄКТС
Ліцензія Наказ Міністерства освіти і науки України від 08 липня 2016 року № 816
Рівень програми

QF for EHEA – 3 цикл; EQF for LLL – 8 рівень;

НРК України – 8 рівень

Мета програми

Забезпечити, на основі ступеня магістра, підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері фінансів, банківської справи та страхування шляхом здобуття ними компетентностей, достатніх для виконання оригінальних наукових досліджень, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення, а також їх підтримку в ході підготовки та захисту дисертації.

Орієнтація програми

Фундаментальні та прикладні наукові дослідження і розробки, створення нових знань про закономірності та взаємозалежності, що виникають в процесі формування і використання фінансових ресурсів, а також розробка і вдосконалення теоретичних і практичних аспектів фінансової діяльності.

Особливості програми

Програма передбачає формування нового типу кадрів вищої кваліфікації у сфері фінансів, банківської справи і страхування, професійна діяльність яких спрямована на підвищення ефективності функціонування фінансової системи країни та пошуку оптимальних управлінських рішень для забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку держави.

Напрями досліджень

Відомості про інформаційне забезпечення


kuznetsova

Гарант освітньо - наукової програми:

Костирко Руслан Олександрович,

професор кафедри обліку і оподаткування Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ "Університет банківської справи", доктор економічних наук, професор

  

 

 

 

Тип диплома та обсяг програми Диплом доктора філософії, 4 академічних роки, 53 кредити ЄКТС
Ліцензія Наказ Міністерства освіти і науки України від 08 липня 2016 року № 816
Рівень програми

QF for EHEA – 3 цикл; EQF for LLL – 8 рівень;

НРК України – 8 рівень

Мета програми

Забезпечити, на основі ступеня магістра, підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері бухгалтерського обліку та оподаткування шляхом здобуття ними компетентностей, достатніх для виконання оригінальних наукових досліджень, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення, а також їх підтримку в ході підготовки та захисту дисертації

Орієнтація програми

Теоретичні, методичні та організаційні засади удосконалення практичної діяльності в сфері бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу, контролю та аудиту.

Особливості програми

Реалізується з використанням методів математичного, інформаційного та імітаційного моделювання, потребує глибоких теоретичних знань та навичок в сфері бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу, контролю та аудиту.

Напрями досліджень

Відомості про інформаційне забезпечення


Semiv 01

Гарант освітньо - наукової програми (спеціалізація «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»):

Кравченко Ірина Семенівна,

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та менеджменту Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи».

 

 

 

 

 

 

 

 

wmi zasiadko

Гарант освітньо - наукової програми (спеціалізація «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»):

Засядько Аліна Анатоліївна,

доктор технічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та інформаційних технологій Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ "Університет банківської справи".

 

  

Тип диплома та обсяг програми Диплом доктора філософії, 4 академічних роки, 53 кредити ЄКТС
Ліцензія Наказ Міністерства освіти і науки України від 08 липня 2016 року № 816
Рівень програми

QF for EHEA – 3 цикл; EQF for LLL – 8 рівень;

НРК України – 8 рівень

Мета програми

Забезпечити, на основі ступеня магістра, підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері економіки шляхом здобуття ними компетентностей, достатніх для виконання оригінальних наукових досліджень, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення, а також їх підтримку в ході підготовки та захисту дисертації.

Орієнтація програми

Наукові дослідження із продукування нових знань та розробки ефективних механізмів функціонування та управління у сфері деморозвитку, соціальної економіки та політики на макро- та макрорівнях, що матимуть широке практичне застосування, так як базуються на сучасних тенденціях розвитку соціальної економіки та політики, її галузевій специфіці. Отримання компетентності у використанні сучасних методів моделювання, прогнозування із використанням новітніх прикладних програм, компютерних систем та мереж, програмних продуктів при створенні нових знань.

Особливості програми

Програма орієнтує на розширення та поглиблення теоретико-методологічного та науково-методичного базису розвитку національних сфер деморозвитку, соціальної економіки та політики, моделювання та прогнозування, оволодіння практичним інструментарієм наукових досліджень та орієнтує на співробітництво із закладами системи Академії наук України,  закордонними науковцями та грантову діяльність.

Напрями досліджень

Відомості про інформаційне забезпечення


 


Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)

Порядок присудження наукових ступенів

Вимоги до оформлення дисертації

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Порядок призначення та виплати стипендій

Щодо використання у практичній роботі вищих навчальних закладів англомовного варіанту Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти


Перелік наукових фахових видань

Як публікуватися в міжнародних рецензованих виданнях

Elseiver

Ebsco Online Research Database

Index Copernicus Search Articles

Springer Database System

Scopus

Science Direct

World Library catalog WorldCat

Сайт Національної бібліотеки України імені академіка Вернадського

Сайт Парламентської бібліотеки України

Зразки основних документів

 


Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи» Оголошує прийом у 2019 році до аспірантури за очною (денною, вечірньою) та заочною формами навчання

за науковими спеціальностями:

- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (за переліком 2011 р. відповідає спеціальності 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит);

- 051 «Економіка»  (за переліком 2011 р. відповідає спеціальності 08.00.07. – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика);

- 071 «Облік і оподаткування» (за переліком 2011 р. відповідає спеціальності 08.00.09. –Бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності);

- 051 «Економіка» (за переліком 2011 р. відповідає спеціальності 08.00.11. – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці).

Термін подачі документів: 01 липня - 31 липня 2020 року.
Вступні іспити в аспірантуру: 01 серпня - 18 серпня 2020 року.
Термін навчання: з 01.09.2020 р. по 31.08.2024 р.

Підготовка в аспірантурі Університету здійснюється:

- за рахунок  коштів Державного бюджету України;

- за рахунок  коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Навчальний рік – з 1 вересня. Канікули: 01.07. – 31.08.

Звертатися за довідками і подавати документи за адресою:

04119, м. Київ, вул. Білоруська, 17, каб. 4

Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи»,

докторантура та аспірантура,

тел. (044) 483-06-83,

       (044) 425-96-13,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Приймальна комісія працює за таким графіком:

     -  понеділок – п‘ятниця з 10.00 до 16.00, перерва – з 12.00 до 12.30, вул. Білоруська,17, м. Київ;

     -  субота –  за попередньою домовленістю, вул. Білоруська, 17, м. Київ;

     -  неділя – вихідний день.

Наказ ДВНЗ «Університет банківської справи» від  02.06.2020 № 67-од «Про встановлення розміру вартості навчання в аспірантурі та перебування в докторантурі»

Правила прийому в докторантуру та аспірантуру

Програма вступного випробування зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

Програма вступного випробування зі спеціальності 071 "Облік та оподаткування"

Програма вступного випробування зі спеціальності 051 "Економіка" ("Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика")

Програма вступного випробування зі спеціальності 051 "Економіка" ("Математичні моделі, методи та інформаційні технології в економіці")

Програма вступного іспиту з іноземної мови (англійська мова)

 


Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи» Оголошує прийом у 2019 році до докторантури за денною формою навчання за науковими спеціальностями:

- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (за переліком 2011 р. відповідає спеціальності 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит);

- 071 «Облік і оподаткування» (за переліком 2011 р. відповідає спеціальності 08.00.09. –Бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності).

Термін подачі документів:   01 липня - 31 липня 2020 року.
Термін навчання: з 01.09.2020 р. по 31.08.2022 р.

Підготовка в докторантурі Університету здійснюється:

- за рахунок  коштів Державного бюджету України;

- за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Навчальний рік – з 1 вересня. Канікули: 01.07. – 31.08.

Звертатися за довідками і подавати документи за адресою:

04119, м. Київ, вул. Білоруська, 17, каб. 4

Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи»,

докторантура та аспірантура,

тел. (044) 483-06-83,

       (044) 425-96-13,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Приймальна комісія працює за таким графіком:

     -  понеділок – п‘ятниця з 10.00 до 16.00, перерва – з 12.00 до 12.30, вул. Білоруська,17, м. Київ;

     -  субота – за попередньою домовленістю,вул. Білоруська, 17, м. Київ;

     -  неділя – вихідний день.

Наказ ДВНЗ "Університет банківської справи" від 15.05.2019 № 131-од "Про встановлення розміру вартості навчання в аспірантурі та перебування в докторантурі"

Правила прийому в докторантуру та аспірантуру


Завідувач докторантури та аспірантури –

кандидат економічних наук  Олефір Євгенія Анатоліївна.

04119, м. Київ, вул. Білоруська, 17, каб. 4

тел. (044) 483-06-83, (044) 462-53-05

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.