Разові спеціалізовані вчені ради

Разова СВР ДФ 26.883.001 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Тіщенка Євгена Олександровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування

 Разова СВР ДФ 26.883.001

 

Разова СВР ДФ 26.883.002 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дорофеєва Дмитра Анатолійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Разова СВР ДФ 26.883.002

 

Разова СВР ДФ 26.883.003 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Оніщенко Ірини Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Разова СВР ДФ 26.883.003