Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

З  метою підтримки обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році» від 04.09.2019 р. № 1271  Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи» визначено базовим закладом вищої освіти для проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018/2019 навчальному році зі спеціальностей (спеціалізацій) «Банківська справа», «Фінансова безпека»

 

Назва спеціальності (спеціалізації) з якої проводиться Конкурс

Відповідальний навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» (адреса проведення, сайт)

 

Голова галузевої конкурсної комісії

 Дата проведення підсумкової науково-практичної конференції  Інформаційний лист
Банківська справа

Харківський навчально-науковий інститут

ДВНЗ «Університет банківської справи»

Пр. Перемоги, 55, м. Харків, 61174

www.khibs.ubs.edu.ua
 

Ректор

Кузнєцова А.Я., д.е.н., професор

(057) 338 59 01
09 квітня 2020 р.

«Інформаційний лист-запрошення щодо проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році зі спеціальності «Банківська справа»

Фінансова безпека

Черкаський навчально-науковий інститут

ДВНЗ «Університет банківської справи»

Вул. В'ячеслава Чорновола, 164,

м. Черкаси, 18028

 www.cibs.ubs.edu.ua

Проректор

Барановський О.І., д.е.н., професор

(0472) 71-99-56
23 квітня 2020 р.  

«Інформаційний лист-запрошення щодо проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році зі спеціалізації «Фінансова безпека»

 

Відповідно до «Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2017 р. №605, ІІ тур Конкурсу проводиться у два етапи: перший етап - рецензування робіт; другий етап - проведення підсумкової науково-практичної конференції. Інформація про списки запрошених для участі у підсумковій науково-практичний конференції та їх наукові роботи, рецензії на всі наукові роботи, подані на Конкурс, рейтинговий список за два тижні до проведення підсумкової науково-практичної конференції висвітлюються на веб-сайті Університету www.ubs.edu.ua у розділі НАУКА -  Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт та відповідального Інституту.

З метою популяризації і формування стійкого інтересу до фундаментальних і прикладних наукових досліджень, підвищення освітнього рівня, набуття світоглядних орієнтацій та розвитку інтелектуального потенціалу талановитої учнівської та студентської молоді в умовах цифрової економіки згідно наказу ДВНЗ "Університет банківської справи" від 04.12.2019 № 290-од вперше в Україні на базі ДВНЗ «Університет банківської справи» проводиться Всеукраїнський конкурс дослідницьких робіт учнівської та студентської молоді «Surf’s Up: Digital economy for youth / Лови хвилю: цифрова економіка для молоді»

 

«Surf’s Up: Digital economy for youth / Лови хвилю: цифрова економіка для молоді»

Черкаський навчально-науковий інститут

ДВНЗ «Університет банківської справи»

Вул. В'ячеслава Чорновола, 164,

м. Черкаси, 18028

 www.cibs.ubs.edu.ua

Директор

Черкаського інституту

Рогова Н. В,

к.е.н., доцент

(0472) 71-99-56
14 травня 2020 р.  

«Інформаційний лист-запрошення щодо проведення Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт учнівської та студентської молоді «Surf's Up: Digital economy for youth / Лови хвилю : цифрова економіка для молоді"Фінансова безпека»

 Списки призерів І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 н.р.  в ДВНЗ «Університет банківської справи»

 Результати рецензування наукових робіт учасників першого етапу ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Банківська справа» у 2019/2020 н.р.

Результати рецензування наукових робіт учасників першого етапу ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Фінасова безпека» у 2019/2020 н.р.